Technika taka jak chromatografia jest powszechnie używana w wielu procedurach laboratoryjnych. Czym dokładnie ona jest i kiedy jest ona prowadzona najczęściej?

Co to jest chromatografia?

Chromatografia jest techniką laboratoryjną stosowaną do rozdzielania i analizy mieszanin chemicznych. Działa poprzez wykorzystanie różnic w rozkładzie składników między dwiema fazami, z których jedna jest fazą stałą, a druga jest fazą ruchomą, która przepływa przez fazę stałą, stacjonarną.

Istnieje kilka rodzajów chromatografii, w tym chromatografia kolumnowa, chromatografia cienkowarstwowa i chromatografia gazowa, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowania.

Kiedy korzysta się z chromatografii?

Chromatografię można wykorzystać do oczyszczenia poszczególnych składników mieszaniny, identyfikacji nieznanych substancji lub określenia względnych proporcji składników w mieszaninie.

Chromatografia ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach, niektóre przykłady obejmują:

  • Badania biomedyczne – metoda ta służy do izolowania i oczyszczania białek i innych cząsteczek biologicznych do badań i analiz.
  • Analiza środowiska – wykorzystywana jest ona do monitorowania i wykrywania zanieczyszczeń w próbkach powietrza, wody i gleby.
  • Przemysł spożywczy – chromatografia służy do wykrywania i oznaczania ilościowego dodatków, zanieczyszczeń i innych substancji w produktach spożywczych.
  • Przemysł farmaceutyczny – przeznaczona jest ona do oczyszczania i analizy składników leków oraz do monitorowania jakości produktów leczniczych.
  • Kryminalistyka – chromatografia służy do analizy dowodów z miejsca zbrodni, takich jak narkotyki, odciski palców i pozostałości po wystrzałach.
  • Przemysł naftowy – metoda ta służy do analizy ropy naftowej i produktów ropopochodnych w celu określenia ich składu i jakości.

Jakie wyposażenie używane jest w chromatografii?

Sprzęt potrzebny do chromatografii zależy od rodzaju wykonywanej chromatografii. Najczęściej wykorzystuje się poniższe rodzaje sprzętów:

Kolumna chromatograficzna

Cylindryczne naczynie zawierające fazę stacjonarną i przez które przepływa faza ruchoma.

System dostarczania fazy ruchomej

Wykorzystywane są pompa lub strzykawki do chromatografii do dostarczania fazy ruchomej do kolumny chromatograficznej.

Wtryskiwacz

Urządzenie służące do wprowadzania próbki do fazy ruchomej, zazwyczaj za pomocą strzykawki do chromatografii.

Detektor

Urządzenie używane do pomiaru obecności i ilości oddzielonych składników próbki wychodzących z kolumny.

Sprzęt komputerowy

Komputer i oprogramowanie służące do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych pozyskanych podczas badania.

Dodaj komentarz