Usługa zewnętrznego finansowania biznesu to ostatnimi czasy jedna z najistotniejszych form utrzymywania optymalnej ciągłości finansowej. Choć dotyczy to całej gospodarki, są pewne branże, w których faktoring jest niezwykle popularny. Świetnym przykładem takiego sektora jest transport.

Faktoring – podstawowe informacje

Zanim wyjaśnimy istotę popularności faktoringu w biznesie, a w szczególności w branży transportowej, przypomnimy, czym dokładnie jest ta usługa. Faktoring finansowy to forma zewnętrznego finansowania, w ramach której przedsiębiorca ma możliwość sprzedaży wystawionej faktury, która obarczona jest długim terminem spłaty i nie została jeszcze przez kontrahenta uregulowana.

W ramach takiej usługi faktor, czyli firma świadcząca usługę faktoringu nabywa prawo do rozporządzania należnością w zamian za kwotę faktury przelaną na konto przedsiębiorcy. W ramach takiej współpracy faktor nalicza opłatę, wynoszącą najczęściej pewien procent wartości transakcji. Istnieją inne formy rozliczania się z usługi faktoringu, jednak są one mniej popularne i uzależnione od indywidualnych ustaleń w ramach współpracy.

Popularność faktoringu w biznesie 

Dlaczego faktoring online jest tak popularną formą zewnętrznego finansowania? Ze względu na prostą mechanikę i niskie koszty. Wiele firm boryka się z dużym problemem zatorów finansowych. I jako przykład warto tutaj posłużyć się właśnie branżą transportową.

W branży bardzo często stosuje się długie terminy zapadalności faktury – 30, 60, a w skrajnych przypadkach nawet 90 dni. Małe firmy z branży nie są w stanie zmienić tego stanu rzeczy ze względu na małą siłę przebicia i współpracę z dużymi podmiotami, które dyktują warunki w branży. Kilka lub kilkanaście zleceń zrealizowanych i nieopłaconych może wywołać niemały problem w zakresie płynności finansowej, który w dłuższym okresie prowadzi do kłopotów z wypłacalnością – nie tylko płac, ale regulowaniem bieżących zobowiązań. Dla takiej firmy kredyt nie jest dobrym rozwiązaniem. Odpowiedzią na problemy zatorów finansowych jest właśnie faktoring, który w zapewnia błyskawiczny wpływ środków z tytułu faktury, kosztem niskiej opłaty prowizyjnej. Na przestrzeni lat, wraz z popularyzacją usługi faktoringu, wyodrębniono kilka różnych wariantów tej usługi, dzięki czemu jest ona dostosowana do każdej potrzeby przedsiębiorstwa.

Faktoring w branży transportowej – co możemy sfinansować? 

Firmy faktoringowe doskonale zdają sobie sprawę z bolączek, których doświadcza branża transportowa. Dlatego oprócz tradycyjnej formy faktoringu omawianej na https://pragmago.pl/faktoring-online/ istnieją dodatkowe obszary, które można sfinansować z pomocą usług faktora.

W ramach współpracy, oprócz tradycyjnej sprzedaży faktur, firma z branży transportowej może także liczyć na wsparcie w obszarze terminowego wypłacania wynagrodzeń, zakupu paliwa, przeglądów i serwisowania pojazdów, a nawet opłacania winiet, opłat drogowych czy podatków i składek ZUS. To ogromne wsparcie dla firmy, która być może teraz radzi sobie świetnie, ale w przyszłości może doświadczyć poważnych problemów z tytułu zbyt wielu oczekujących wpłat od kontrahentów.

Dodaj komentarz