Utrata prawa jazdy jest jedną z najsurowszych kar, jaka może grozić kierowcy. Jazda pod wpływem alkoholu niemal zawsze kończy się utratą dokumentu oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Strata prawa jazdy może być ustalona na określony czas, a w najcięższych przypadkach łamania ruchu drogowego pod wpływem alkoholu – dożywotnio.

W jaki sposób starać się o odzyskanie prawa jazdy odebranego za jazdę po alkoholu?

Jeśli prawo jazdy zostało odebrane kierowcy jedynie na określony czas, najprostszym i najwygodniejszym sposobem na odzyskanie dokumentu jest odczekanie do końca wymierzonej kary. Sytuacja komplikuje się jednak, jeśli prawo jazdy jest niezbędne do codziennego życia, na przykład do pracy.

Dla kierowców, u których upłynęła co najmniej połowa czasu odbywania kary za jazdę po alkoholu, istnieje możliwość wcześniejszego odwołania się od niej, dzięki czemu można starać się o wcześniejsze zwrócenie prawa jazdy.

Pierwszym krokiem w celu odzyskania prawa jazdy jest złożenie do sądu odpowiedniego pisma. Powinien on zawierać uzasadnienie, które będzie dokumentowało to, że kierowca jest w stanie powrócić do prowadzenia samochodów. Pozytywna decyzja sądu zazwyczaj oznacza zmianę wyroku, na zakaz prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w alkoblokadę.

Sposobem, na jaki decyduje się wielu kierowców chcących szybciej powrócić do prowadzenia samochodu, jest więc zamontowanie w nim tzw. alkoblokady. Urządzenie jest połączone z zapłonem samochodu. Przed przystąpieniem do jazdy, należy skorzystać z niej w taki sposób, jak w przypadku tradycyjnych alkomatów. Jeśli w organizmie zostanie wykryty alkohol, uniemożliwi to uruchomienie samochodu. Koszt zamontowania urządzenia zawsze musi ponieść kierowca.

Sprawdź jak odzyskać prawo jazdy?

Czym jest warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu? 

Warunkowe umorzenie sprawy dotyczącej jazdy pod wpływem alkoholu oznacza, że postępowanie karne zostanie zakończone przed czasem. Zazwyczaj sąd wymierza okres próbny i zleca kierowcy opłatę świadczenia pieniężnego skierowaną na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym.

Sąd może zlecić zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Jeśli jednak sytuacja danej osoby jest szczególnie uzasadniona, może odstąpić od tego sposobu wymierzania kary. W takich przypadkach sąd orzeka o zwróceniu kierowcy dokumentu.

Kto ma największe szanse na warunkowe umorzenie postępowania?

Największe szanse na warunkowe umorzenie postępowania, podobnie jak w przypadkach wielu innych przestępstw, mają osoby wcześniej niekarane. Szanse wzrastają, jeśli jazda po alkoholu nie wiązała się z dodatkowymi, szkodliwymi przestępstwami, jak na przykład spowodowanie szkody na zdrowiu lub życiu.

W celu starania się o umorzenie sprawy, kierowca musi zgłosić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Dodatkowo ważnym atutem jest szczegółowe uzasadnienie swojej prośby, a także wyrażenie skruchy za popełniony czyn.

Ponowny egzamin na prawo jazdy

Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców, którym prawo jazdy zostało odebrane na ponad rok, jest obowiązkowy, ponowny egzamin. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest również wykonanie badań lekarskich, nie trzeba natomiast brać udziału w kursie na prawo jazdy.

Procedury, które obejmują ponowny egzamin na prawo jazdy, są bardzo zbliżone do przystępowania do niego po raz pierwszy. W przypadku utraty dokumentu przez jazdę po alkoholu, zazwyczaj sąd wydaje decyzję o skierowanie również na badania psychologiczne. W trakcie tego typu badań psycholog ocenia, czy kierowca ma świadomość szkodliwości popełnionego przez siebie czynu.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

 

Dodaj komentarz