Obecnie zrównoważony rozwój to coś więcej niż deklaracja – to integralny filar, będący częścią długofalowych strategii oraz odpowiedź firm na zauważane problemy o globalnej skali. Firma 3M w swoim tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju zaznacza, że pandemia koronawirusa jeszcze silniej wpłynęła na wzrost oczekiwań społeczeństwa względem transparentności działań międzynarodowych liderów oraz ich zaangażowania w poprawę stanu klimatu. W najnowszym globalnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 3M podsumowuje swoje dotychczasowe działania i poczynione postępy w trzech kluczowych obszarach oraz apeluje do innych przedstawicieli biznesu, by aktywnie działali na rzecz ochrony klimatu i tworzenia lepszych warunków życia.

Kluczem do poprawy stanu środowiska jest wdrożenie kompleksowych i długofalowych strategii, obejmujących zarówno kwestie produktowe, jak i produkcyjne oraz operacyjne. Przykładem firmy o długiej historii zaangażowania w programy wspierające zrównoważony rozwój jest właśnie 3M. Firma już w 1975 roku wdrożyła program 3P – Pollution Prevention Pays w celu wyeliminowania lub ograniczenia źródeł zanieczyszczeń w produktach i procesach. Prowadzone w ramach programu projekty przyniosły wiele wymiernych korzyści np. w ciągu ostatnich dwóch dekad 3M zmniejszyło swoją emisję gazów cieplarnianych o prawie 70%, przy jednoczesnym podwojeniu swoich dochodów.

Opierając się na trzech filarach: Nauka dla gospodarki o obiegu zamkniętym (eng. Science for Circular), Nauka dla klimatu (eng. Science for Climate) i Nauka dla społeczności (eng. Science for Community), 3M wdraża działania, które przybliżają firmę do osiągniecia celów 2025 ogłoszonych w grudniu 2018 podczas COP24 w Katowicach – jednym z pierwszych wymogów jest informacja, że od 2019 roku każdy z wprowadzanych na rynek produktów 3M będzie zgodny z Deklaracją Zrównoważonego Rozwoju 3M. Wymóg ten jest częścią długofalowych działań firmy, których istotnym elementem zawsze był recykling, ponowne wykorzystywanie surowców oraz dostępnych zasobów. Jest to istotna zmiana, ponieważ 3M każdego roku oferuje ok. 12 tysięcy nowych produktów!

Zrównoważony rozwój od zawsze jest niezwykle istotny dla 3M. Pierwsza połowa tego roku pokazała, że angażowanie się w poprawę stanu klimatu na świecie to już nie tylko przywilej nauki, ale jej obowiązek. Wiemy, że zaangażowanie w troskę o klimat jest istotne także dla naszych klientów oraz konsumentów, korzystających z produktów 3M. Jako 3M chcemy nie tylko dawać dobry przykład, ale także inspirować pozostałych liderów biznesu, aby dołączyli do grona firm, które działają na rzecz ochrony klimatu i skutecznego wdrożenia zasad nowego zielonego porządku – dla dobra nas i przyszłych pokoleń, w każdym miejscu, gdzie prowadzimy działalność i na całym świecie – mówi Alain Simonnet, Managing Director East Europe Region oraz lider 3M w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Filozofia zrównoważonego rozwoju – jakie efekty osiągnęła firma 3M w 2019 roku?

  • Nauka dla gospodarki o obiegu zamkniętym – aby zaadresować znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego, 3M m.in. kontynuuje swoje długoletnie zaangażowanie w efektywne projektowanie opakowań przy użyciu najmniejszej ilości materiałów. Wysiłki te w 2019 r. zaowocowały zmniejszeniem wagi opakowań o ponad 1300 ton! Co więcej, aż 35% zakładów 3M na całym świecie pracuje zgodnie z założeniami podejścia „zero waste” – oznacza to, że podczas produkcji nie marnują się żadne materiały. Przykładem tego działania są kurtki wykorzystujące 3M™ Thinsulate™Featherless, czyli materiał zastępujący puch i wytworzony wyłącznie z włókna pochodzącego z recyklingu. Do produkcji każdej kurtki, w której zastosowano to rozwiązanie, zużywane jest średnio 17 butelek poddanych wcześniej recyklingowi.
  • Nauka dla klimatu – rozpoczynając od głównej siedziby firmy w Minnesocie, 3M w trosce o klimat przechodzi w 100% na korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tylko w ubiegłym roku 3M pomogło swoim klientom zredukować produkcję zanieczyszczeń o 17 milionów ton metrycznych! Ilość ta odpowiada usunięciu z drogi ponad trzech milionów samochodów. Dodatkowo od 2002 roku firma ograniczyła emisję gazów cieplarnianych aż o 68%.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań 3M na rzecz klimatu są redukujące smog granulki 3M™ Smog-reducing Granules i poprawiające efektywność energetyczną budynków 3M™ Cool Roofing Granules. „Cool Roofing Granules” stosowane w miejscach, gdzie przez cały rok występują wysokie temperatury pomagają ograniczyć ciepło przepływające do budynku, co powoduje mniejsze nagrzewanie się wnętrza. Z kolei 3M™ Smog-reducing Granules wykorzystują energię słoneczną do przekształcania zanieczyszczeń powietrza (tlenków azotu) w jony rozpuszczalne w wodzie, które bezpiecznie zmywają się wraz z deszczem.

  • Nauka dla społeczności – tylko w 2019 roku 3M przekazało ponad 73 milionów dolarów na pomoc potrzebującym na całym świecie, a także angażowało się w lokalne oraz globalne inicjatywy, opierając się m.in. na programie charytatywnym 3M Impact, skierowanym do pracowników. W 2019 roku, 3M podjęło decyzję o zwiększeniu liczby godzin poświęcanych przez swoich pracowników na pomoc potrzebującym aż o 300 000! Aby wesprzeć społeczności potrzebujące pomocy, 3M w Polsce regularnie pomaga dzieciom z Domu Dziecka w Jaszkotlu czy przekazuje żywność do Banku Żywności we Wrocławiu.  W trakcie pandemii koronawirusa, w ramach akcji #3Mamy się razem, przekazało także komputery dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu, aby umożliwić im zdalną naukę. Inicjatyw jak te jest więcej, bo wierzymy, że silniejsi zawsze muszą wspierać słabszych.

Dlaczego działania takie jak powyższe są tak ogromnie ważne? Według ONZ, na powstrzymanie nieodwracalnych zmian klimatycznych mamy tylko 12 lat. To, w jaki sposób je wykorzystamy, zależy również od globalnych liderów rynku oraz ich strategii zrównoważonego rozwoju, które odegrają kluczową rolę w nadchodzących latach.


Wszystkie powyższe dane pochodzą z Raportu Zrównoważonego Rozwoju 3M. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wkładzie 3M w poprawę stanu klimatu oraz życia ludzi na całym świecie, zapoznaj się z pełną wersją raportu: https://multimedia.3m.com/mws/media/1836747O/2020-sustainability-report.pdf 

Dodaj komentarz