Czy kino jest odbiciem naszego życia i może być także jego kreatorem? Jak najskuteczniej z niego czerpać? Na te i wiele podobnych pytań badacze i teoretycy filmu od dawna szukają odpowiedzi. Ponad 120-letnia historia X muzy pokazuje, że niezależnie od nurtu, gatunku i nakładu pracy ekipy filmowej, każdy seans może cieszyć nie tylko wzrok ale i serce.

Psycholog Agnieszka Skorupa oraz teatrolog i filmoznawca Anna Ratkiewicz będą gośćmi trzeciej odsłony cyklu „Spotkania z filmem”

Prelegentki wraz z pasjonatami kinematografii przeanalizują jej rolę w życiu człowieka i opowiedzą o tym, jak dzieła sztuki filmowej wykorzystywane są w terapii, edukacji oraz w rozwoju osobistym. Punktem wyjścia do rozmowy, którą poprowadzi Patrycja Paczyńska-Jasińska, socjolog filmu z katowickiego wydziału zamiejscowego Uniwersytetu SWPS i organizatorka cyklu pokazów „Filmowe Psycho-Tropy”, będą dwie części książki „Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie”.

Dodaj komentarz