Sposób, w jaki małżeństwa decydują się rozstać, jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Adwokat Karolina Marszałek zaznacza jednak, że rozwody z orzekaniem o winie zdarzają się dużo rzadziej niż ugodowe zakończenie postępowania. Małżonkowie przeważnie dążą do polubownego rozstania po to, żeby zminimalizować stres i usprawnić przebieg procesu. Przed podjęciem decyzji o rodzaju rozwodu warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz zastanowić się nad konsekwencjami wyboru.

– Małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, ponieważ cenią sobie czas i komfort psychiczny. Są jednak sytuacje, w których pary mają poczucie krzywdy i chcą sprawiedliwości. Wybierają wtedy rozwód z orzeczeniem o winie. Czasami taką decyzję motywuje również chęć orzeczenia alimentów – mówi w rozmowie z agencją Newseria adwokat Karolina Marszałek.

Rozwód nigdy nie należy do przyjemnych doświadczeń życiowych

Warto więc zminimalizować stres z nim związany i zadbać o możliwie najlepszą atmosferę. Pomóc w tym może mediacja, która pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia. Tok mediacyjny jest dowolny, co oznacza, że w każdej chwili można od niego odstąpić. Decyzja o takiej formie porozumienia nie wiąże się więc z żadnym ryzykiem.

– Dobrym pomysłem jest, aby przed wszczęciem postępowania rozwodowego udać się do bezstronnego mediatora. Pomoże on małżonkom w ustaleniu kwestii dotyczących na przykład miejsca pobytu dzieci, kontaktów z nimi czy wysokości alimentów. Podpowie, jakie rozwiązania w podobnych okolicznościach zastosowali inni ludzie. Przyspiesza to postępowanie sądowe, ponieważ ugoda podpisana w toku mediacji jest przedkładana w sądzie i najczęściej odzwierciedlona w wyroku rozwodowym – tłumaczy.

Warto wspomnieć, że tok mediacyjny charakteryzuje poufność. W praktyce oznacza to, że rozmowy dotyczące ewentualnego porozumienia stron objęte są tajemnicą zawodową. W protokole sporządzonym przez zaangażowanego mediatora znajduje się jedynie treść ugody lub informacja o tym, że nie została ona zawarta. W konsekwencji szczegóły toku mediacyjnego są znane tylko zainteresowanym. Adwokat Karolina Marszałek zwraca uwagę także na korzyści finansowe płynące z próby porozumienia się stron.

– Zaletami ugodowego zakończenia postępowania rozwodowego są przede wszystkim: mniejszy stres i większa dyskrecja. Ugoda jest również dużo tańsza, ponieważ wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o rozwód bez orzekania o winie jest niższe niż w przypadku sprawy z orzekaniem o winie. Ponadto sąd po uprawomocnieniu się wyroku na zgodny wniosek stron zwraca powodowi połowę opłaty od pozwu – zaznacza.

Sprawa znacznie komplikuje się w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie

Adwokat Karolina Marszałek tłumaczy, że klienci korzystający z jej usług często rezygnują z tej formy rozstania ze względu na dobro dzieci, wspólnych przyjaciół i znajomych rodziny. Małżonkowie nie chcą, aby ich prywatne problemy wpłynęły na relację z bliskimi.

– Jeżeli dwoje małżonków chce udowodnić sobie winę lub nie zgadzają się co do miejsca pobytu dzieci czy też alimentów, sąd prowadzi postępowanie dowodowe i przesłuchuje świadków. Najczęściej są to osoby z rodziny, sąsiedzi i znajomi z pracy. Oni także zostają zaangażowani w konflikt i są przepytywani na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia. Opowiadają o relacji małżonków z dziećmi, ich możliwościach majątkowych i zarobkowych – mówi adwokat Karolina Marszałek.

Dodaj komentarz