Firma badawcza IBP Research specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, wykonała prognozę rozwoju rynku chemii budowlanej, oceniając wpływ i skutki COVID-19.

Budownictwo w Polsce przez ostatnie lata funkcjonowało na wyraźnej fali wzrostu. Bardzo dobra sytuacja była na rynku mieszkaniowym, który bił rekordy pod względem ilości rozpoczynanych i oddawanych do użytku mieszkań. Ponadto, był to sprzyjający czas dla remontów dzięki rosnącym wynagrodzeniom, niskiemu bezrobociu, wsparciu gospodarstw domowych przez program 500+ itp.

W 2019 r. rynek budowlany urósł w jednocyfrowym tempie wobec dwucyfrowych zwyżek w poprzednich latach i jeszcze zanim wybuchła pandemia eksperci oczekiwali, że w tym roku rynek budowlany będzie dalej hamować.

Pandemia COVID-19 pogłębi ten kierunek, wręcz doprowadzając do budowlanej recesji.

W czasie pierwszej fali epidemii, branża budowlana poradziła sobie zaskakująco dobrze. Ale nie należy wpadać z optymizm. Wiele wskazuje na to, że spowodowane przez pandemię problemy w sektorze budowlanym zaowocują w pełni dopiero w kolejnych miesiącach.

Większość inwestycji kubaturowych realizowana jest przez sektor prywatny. Tymczasem COVID-19 już dziś odcisnął piętno na finansach Polaków. Wzrost bezrobocia i zmniejszenie dochodów niewątpliwie spowodują obniżenie inwestycji w nieruchomości. Epidemia zweryfikuje plany Polaków odnośnie zakupu domów i mieszkań, bo wiele osób z dnia na dzień utraciło pewność swej sytuacji ekonomicznej.

Prawdopodobne jest osłabienie inwestycji budowlanych w sektorze prywatnym na ok. 2 lata. Spadki wystąpią głównie w mieszkaniówce, biurach i obiektach handlowych. Kumulacja inwestycji będzie się zmniejszać stopniowo, ale konsekwentnie.

A jak przełoży się to na sprzedaż wyrobów chemii budowlanej?

Firma badawcza IBP Research oceniła systuację oddzielnie i szczególnie na 13-tu rynkach produktowych:

 • Rynek klejów do płytek ceramicznych
 • Rynek  klejów do płyt gipsowo-kartonowych
 • Rynek wylewek podłogowych
 • Rynek mas samopoziomujących
 • Rynek systemów dociepleń
 • Rynek hydroizolacji bitumicznych
 • Rynek tynków gipsowych maszynowych
 • Rynek tynków gipsowych ręcznych
 • Rynek suchych (sypkich) gładzi i mas szpachlowych
 • Rynek mokrych (gotowych) gładzi i mas szpachlowych
 • Rynek farb do ścian i elewacji
 • Rynek farb i lakierów na metal i drewno
 • Rynek tynków cementowo-wapiennych

Sumarycznie, wedle wyników I połowy bieżącego roku, oraz planowych zamówień i przewidywanej sprzedaży na drugą połowę, rynek chemii budowlanej na koniec 2020 obroni swoją pozycję z roku zeszłego.

W roku przyszłym, nastąpi niestety pogłębienie zjawisk negatywnych; potencjał nowych inwestycji budowlanych będzie dużo mniejszy, a i remonty z powodu społeczno-ekonomicznych następstw epidemicznych, ulegną dalszemu osłabieniu.

Artykuł na podstawie raportu IBP Research: “PROGNOZA WYBRANYCH RYNKÓW CHEMII BUDOWLANEJ NA LATA 2020-2021 (SKUTKI COVID – 19). (Edycja 2020)”

Dodaj komentarz