Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na sprzedaż i zyski w pierwszej połowie roku. Globalne ukierunkowanie na zieloną infrastrukturę i transformację energetyczną sprawia, że technologie Danfoss są obecnie bardziej relewentne niż kiedykolwiek dotychczas.

Globalna sprzedaż firmy Danfoss w pierwszym półroczu wyniosła 2,9 mld euro, czyli o 10% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł 309 mln euro, czyli o 19% mniej niż w tym samym okresie 2019, a marża EBITA wyniosła 10,8% wobec 12,1% w pierwszym półroczu zeszłego roku.

Pierwsza połowa roku 2020 upłynęła pod znakiem pandemii COVID-19, która wciąż jest istotnym czynnikiem wpływającym na globalny brak stabilności i niepewność. Dotknęła ona wszystkie regiony i większość segmentów rynku, w których działa Danfoss. Największy negatywny wpływ na sprzedaż Danfoss odnotował w kwietniu i maju, po czym pod koniec drugiego kwartału nastąpiła okresowa poprawa. Z pozytywnych wiadomości, widzimy oznaki stabilizacji sprzedaży w Azji, a Chiny odzyskały swoją siłę nabywczą i powróciły z rekordową sprzedażą w drugim kwartale. W całej Europie Danfoss również dostrzega oznaki poprawy w porównaniu z niskim poziomem na początku drugiego kwartału. „Pierwsza miesiące roku to przede wszystkim ogromne wyzwanie sprawnego sprowadzania komponentów do naszych fabryk w funkcjonującym do tej pory globalnym łańcuchu dostaw. Starannie przyglądamy się naszym powiązaniom rynkowym i podejmujemy kroki w celu zwiększenia efektywności dostaw dla naszych klientów. Wpływ na naszą sprzedaż miało silne powiązanie gospodarek naszego regionu Europy Wschodniej z koniunkturą niemiecką, które wpłynęło znacząco na lokalne produkcje przemysłowe, przekładając się bezpośrednio na obniżenie popytu na niektóre nasze. Mimo że dostrzegamy pierwsze sygnały poprawy jesteśmy ostrożni i na bieżąco analizujemy sygnały rynkowe. Przed nami trudna z perspektywy rozwoju epidemii jesień i nie sposób w tej chwili przewidzieć jak bardzo wpłynie to na sytuację ekonomiczną.” Komentuje Adam Jędrzejczak, Prezydent Regionu Europy Wschodniej i Prezes Zarządu Danfoss Poland. Z kolei wpływ pandemii na sprzedaż w Ameryce Północnej, Południowej i w Indiach jest nadal silnie odczuwalny.

“Jestem dumny z tego, jak nasze zespoły na całym świecie poradziły sobie z tą trudną sytuacją. Szybko zareagowaliśmy, skupiając się na bezpieczeństwie pracowników. Zatrzymaliśmy naszych pracowników w firmie, obsługiwaliśmy naszych klientów i dostosowaliśmy nasze koszty do niższego poziomu aktywności. Utrzymaliśmy fabryki na całym świecie i wzmocniliśmy naszą cyfrową obecność wśród klientów i dostawców jednocześnie koncentrując się nadal na naszym strategicznym kierunku”, powiedział Kim Fausing, Prezes i Dyrektor Generalny Danfoss.

Widocznym trendem w Europie są zielone inwestycje w infrastrukturę i trandformację energetyczną, które powinny być kluczowymi narzędziami w planach naprawczych mających na celu pobudzenie gospodarek po zakończeniu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Produkty i rozwiązania Danfoss istotnie wpisują się w globalne megatrendy, takie jak elektryfikacja, urbanizacja i zmiany klimatu.

“Choć spodziewamy się, że pandemia będzie miała wpływ również na pozostałą część roku 2020 i, że wiele rynków będzie nadal niestabilnych, oczekujemy powolnego ożywienia. Danfoss został wybrany przez kilka wiodących światowych firm jako preferowany partner technologiczny, zwłaszcza w zakresie elektryfikacji, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość”, podsumowuje Kim Fausing.

Najważniejsze dane za 1. połowę 2020 r.

  • Sprzedaż spadła o 10% do 2 864 mln euro (I półrocze 2019 r.: 3 166 mln euro), co odpowiada wynikowi w walucie lokalnej.
  • Zysk operacyjny przed  potrąceniem odsetek, podatków oraz amortyzacji (EBITA) spadł o 19% do 309 mln euro (w I poł. 2019 r.: 383 mln euro). Marża EBITA wyniosła 10,8% (w I poł. 2019 r.: 12,1%).
  • Zysk netto spadł o 32% do 164 mln euro (w I poł. 2019 r.: 242 mln euro).
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 44% do 166 mln euro (w I poł. 2019 r.: 115 mln euro).
  • Inwestycje w innowacje osiągnęły poziom 130 mln euro (w I poł. 2009 r.: 140 mln euro), co odpowiada 4,6% sprzedaży (w I poł. 2019 r.: 4,4%).

Przywracamy prognozę na 2020 r.

W dniu 27 maja wytyczne finansowe na rok 2020 zostały zawieszone ze względu na niski stopień przewidywalności i zwiększoną niepewność związaną z COVID-19 i jego potencjalnym wpływem na rynki. Wciąż odnotowujemy wysoki stopień niepewności, jednakże w oparciu o wyniki w pierwszej połowie 2020 r. Danfoss zakłada przywrócenie wytycznych na cały rok 2020 do poziomu sprzed pandemii COVID-19.

Pomimo obecnej zmiennej sytuacji na rynku spodziewamy się dalszego wzrostu lub utrzymania naszego udziału w rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności mierzonej jako marża na poziomie z 2019 r. oraz kontynuowaniu inwestycji mających na celu tworzenie trwałej wartości. Perspektywy nie uwzględniają skutków przejęcia działu hydraulicznego Eaton. Oczekuje się, że transakcja zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Dodaj komentarz