Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem, w kierunku którego coraz częściej spoglądają zarówno właściciele domów, jak też deweloperzy specjalizujący się w budownictwie jednorodzinnym. Patrząc na trendy związane z ekologią oraz popularność kosmetyków ekologicznych z całą pewnością można stwierdzić, że tego typu instalacja stanowi przyszłość.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dlaczego jest tak ważna?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest kluczowym elementem nowoczesnego domu lub gospodarstwa. Dzięki ścieki są odpowiednio oczyszczone, zanim trafią do środowiska. Elementy przydomowej oczyszczalni ścieków obejmują zwykle osadnik gnilny, pole drenażowe i wiele innych urządzeń, takich jak pompy, filtry i napowietrzacze. Osadnik gnilny jest pierwszym etapem oczyszczania, a jego zadaniem jest oddzielenie substancji stałych od ścieków. Materiał stały jest następnie rozkładany przez bakterie i inne mikroorganizmy. Ścieki są następnie przepuszczane przez serię filtrów, które usuwają wszelkie pozostałe cząstki. Ciecze są przesyłane do pola odpływowego, czyli szeregu rowów wypełnionych żwirem i innymi materiałami. Powoli przesiąkają do gruntu, gdzie są dalej filtrowane, zanim zostaną uwolnione do środowiska.

Oczyszczalnie drenażowe – jaki jest sposób ich działania?

Oczyszczalnie drenażowe ścieków to obiekty, które służą do oczyszczania ścieków pochodzących ze źródeł domowych. Ścieki są oczyszczane przy użyciu różnych procesów i technologii, aby można je było bezpiecznie odzyskać dla środowiska. Najpopularniejszym typem oczyszczalni jest oczyszczalnia drenażowa, w której do oddzielenia cząstek stałych od ścieków wykorzystuje się osadnik gnilny, warstwę drenażową oraz bakterie tlenowe. Substancje stałe są usuwane i oczyszczane oddzielnie, aby zmniejszyć ilość substancji organicznych w ściekach. Następnie ścieki są napowietrzane, co sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii, które rozkładają materię organiczną. Po tym, jak bakterie rozłożą substancje organiczne, ścieki są przepuszczane przez serię filtrów, aby usunąć wszelkie pozostałe substancje stałe i rozpuszczone. Oczyszczone ścieki są następnie odprowadzane do odbiornika wodnego, np. rzeki, strumienia czy jeziora.

Dodaj komentarz