E-recepta online wystawiana przez lekarza za pośrednictwem różnorodnych narzędzi telemedycyny stanowi bardzo wygodne rozwiązanie. Dzięki niej możliwe jest na przykład podawanie pacjentowi jedynie informacji dotyczącej kodu w celu realizacji recepty w dowolnej aptece na terenie kraju. Nie ma zatem konieczności odbywania stacjonarnej konsultacji lekarskiej.

E-recepta online

E-recepta online stanowi bardzo nowoczesne i niezwykle wygodne rozwiązanie. Jest ono coraz bardziej powszechne i powoli zyskuje zaufanie nawet bardziej konserwatywnych pacjentów, preferujących tradycyjne rozwiązania. Doceniają oni oszczędność czasu oraz komfort tej innowacyjnej procedury. W tym wypadku nie ma bowiem konieczności osobistego stawienia się w gabinecie lekarskim oraz odbioru recepty w przychodni, a jedynie konieczna jest wcześniejsza konsultacja medyczna przez telefon lub za pomocą Internetu lub udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu medycznym. Jest to zatem duże ułatwienie dla osób, które z uwagi na brak czasu lub stan zdrowia nie chcą lub nie mogą korzystać z osobistego kontaktu z lekarzem w przychodni.

E-recepta online a e-recepta

E-recepta online stanowi efekt konsultacji lekarskiej odbytej za pomocą nowoczesnych rozwiązań telemedycznych, na przykład za pośrednictwem Internetu. Podczas wspomnianej konsultacji lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad medyczny zbliżony do tego, który odbywałby się w formie tradycyjnej wizyty stacjonarnej. W oparciu o uzyskane informacje i ocenę zdrowia pacjenta, lekarz wystawia e-receptę, czyli dokument elektroniczny uprawniający do wykupu i odbioru zleconych leków.

E-recepta online – wystawianie

Jak wspomniano powyżej e-recepta może być uzyskana w efekcie konsultacji lekarskiej, oceny stanu zdrowia pacjenta oraz wydanych zaleceń medycznych. W niektórych wypadkach konieczne jest również przesłanie przez pacjenta do przychodni aktualnych wyników zleconych wcześniej badań. W przypadku braku przeciwwskazań, e-recepta online powinna być każdorazowo wystawiona przez lekarza.

E-recepta online – kontynuacja leczenia

E-recepta online nie wymaga osobistego stawiennictwa w gabinecie lekarskim. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie dla osób przewlekle chorych lub stosujących na przykład hormonalną terapię zastępczą. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa i zalecenia unikania niepotrzebnych kontaktów międzyludzkich. W tej sytuacji e-recepta online umożliwia kontynuację leczenia lub ciągłość stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej.

Dodaj komentarz