Zajęcia komornicze, które są efektem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika, dotykają codziennie setek osób w całej Polsce. Kiedy dochodzi do zajęcia komorniczego? W jaki sposób można się przed nim uchronić?

Kiedy może dojść do zajęcia komorniczego?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się egzekucją długów. Występuje w imieniu wierzycieli, którzy chcą odzyskać środki pieniężne albo też inne długi od swoich dłużników.

Najczęściej pomoc komornika jest wybierana wtedy, gdy dłużnik nie opłacił zaległych rat pożyczkowych i kredytowych, rachunków, faktur, mandatów lub innych opłat. Wówczas wierzyciel może skorzystać z jego pomocy, by odzyskać należne mu środki wraz z przysługującymi mu dodatkowo odsetkami.

Skuteczny komornik Gliwice – oferty kancelarii komorniczych dostępne są w szerokim zakresie również w Gliwicach, gdzie wierzyciele mogą skorzystać z pomocy kilku komorników działających przy gliwickim sądzie rejonowym.

Zajęcie komornicze – warunki

Zajęcie komornicze może być przeprowadzone tylko wtedy, gdy zostaną spełnione ku temu odpowiednie warunki. Kiedy jest ono możliwe?

Warunkiem do egzekucji komorniczej jest dług. Dług ten musi być udokumentowany, a następnie konieczność jego spłaty musi być potwierdzona sądownie. Wobec tego wierzyciel musi w pierwszej kolejności skierować sprawę do sądu, by następnie, na mocy otrzymanego wyroku, mógł on skorzystać z usług komorniczych.

W praktyce wiele firm, które chcą odzyskać długi od dłużników, najpierw korzysta z usług windykacyjnych. Windykator jest osobą, której celem jest nakłonienie dłużnika do spłaty długu, jednak nie ma on uprawnień komornika. Dopiero wtedy, gdy windykacja jest nieudana, sprawa przekazywana jest do sądu.

Uważaj na kradzież tożsamości!

Obecnie do komorników coraz częściej trafiają sprawy będące wynikiem kradzieży tożsamości. Wystarczy nieopatrznie przekazać komuś swoje dane osobowe z dowodu osobistego lub też stać się ofiarą kradzieży tożsamości na skutek ataku komputerowego, by narazić się na spore straty.

Przestępcy bardzo często wykorzystują pozyskane dane do zawierania umów pożyczkowych albo abonamentowych, których następnie nie spłacają. Komornik ubiega się wtedy o spłatę długu od osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości.

W takiej sytuacji, gdy egzekucja komornicza jest prowadzona wobec osoby, która jest ofiarą takiego przestępstwa, konieczne jest zgłoszenie sprawy jak najszybciej na policję oraz do kancelarii komorniczej. Wtedy egzekucja może zostać wstrzymana.

Dodaj komentarz