Zapotrzebowanie na pracowników branży medycznej stale rośnie. Dotyczy to nie tylko lekarzy i pielęgniarek, lecz też opiekunów medycznych, którzy dzięki swojej szerokiej wiedzy i umiejętnościom wspierają pracę personelu placówek medycznych, a także mogą prowadzić usługi na zlecenie prywatnych klientów. Jak zostać opiekunem medycznym?

Kim jest opiekun medyczny?

Bardzo często kierunek jak opiekun medyczny jest określany jako najbardziej uniwersalny kierunek medyczny, ponieważ po jego zakończeniu można prowadzić pracę z różnymi osobami chorymi, niepełnosprawnymi i innymi wymagającymi odpowiedniej pomocy.

Opiekun medyczny w swojej profesji zajmuje się pomocą dla osób, które jej wymagają. Jego wsparcie może być przy tym wielokierunkowe, na przykład może on zajmować się wsparciem w codziennych potrzebach życiowych, może organizować różnego rodzaju zajęcia, asystować innym pracownikom medycznym.

Opiekun medyczny – możliwości zatrudnienia

Osoba, która ma wykształcenie w kierunku opiekuna medycznego, może uzyskać zatrudnienie w wielu placówkach, na przykład są to:

 • szpitale

 • kliniki

 • przychodnie

 • domy pomocy społecznej

 • domy seniora

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze

 • domy samopomocy

 • fundacje i stowarzyszenia

 • inne zakłady opieki zdrowotnej

Jak zostać opiekunem medycznym?

Aby uzyskać uprawnienia w kierunku opiekuna medycznego, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego przygotowania. W tym celu zastosowanie ma uprawnienie MED.14.– Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Aby uzyskać powyższe uprawnienie, można skorzystać z usług edukacyjnych dostępnych w szkołach policealnych. Szkoły te zajmują się prowadzeniem kompleksowego kształcenia medycznego w wielu kierunkach, pozwalając na uzyskanie pożądanej na rynku pracy profesji osobom z wykształceniem średnim.

W celu uzyskania uprawnienia w kierunku MED.14 konieczne jest:

 • odbycie 1,5-rocznego cyklu kształcenia w formie stacjonarnej

 • co najmniej wykształcenie średnie

Nauka w kierunku opiekun medyczny Kraków – działające w Krakowie szkoły policealne oferują kształcenie w kierunku opiekuna medycznego oraz w innych kierunkach medycznych.

Żeby zapisać się do szkoły policealnej w kierunku opiekuna medycznego, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, jednak nie jest wymagane zaliczenie matury. Należy także dostarczyć dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do podjęcia zawodu, wypełniony formularz aplikacyjny wraz ze zdjęciem.

Dokładne informacje dotyczące rekrutacji na kierunek opiekuna medycznego można znaleźć na stronach internetowych szkół policealnych.

Dodaj komentarz