Osoby z ograniczoną sprawnością mogą korzystać aktualnie z szerokiej gamy udogodnień, za pomocą których mogą łatwiej poruszać się samodzielnie. Do tej kategorii zaliczane są także podjazdy dla niepełnosprawnych. Gdzie są montowane? Jakie wymogi muszą spełniać? Kto zajmuje się ich realizacją?

Ograniczenia w sprawności fizycznej nie muszą być obecnie przeszkodą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki nowoczesnym konstrukcjom likwidującym bariery mogą oni znacznie łatwiej poruszać się w przestrzeniach na zewnątrz i wewnątrz.

Podjazd dla niepełnosprawnych – jakie ma zastosowanie?

Wśród różnych typów konstrukcji stosowanych po to, aby ułatwić poruszanie się osobom z ograniczoną sprawnością, stosowany jest podjazd dla niepełnosprawnych, który nazywany jest także pochylnią lub rampą.

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych używane są głównie w miejscach, do których dostęp jest ograniczony. Głównie umieszczane są one przy schodach zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, ale także przy sklepach, punktach usługowych, do których osoby te mogłyby mieć problemy z dostępem.

Ponadto podjazd dla niepełnosprawnych może być także wykonany na posesji prywatnej osoby doświadczającej tego typu trudności. Podjazdy montowane są także na terenach osiedli mieszkaniowych, by umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do swojego domu.

Jakie wymogi musi spełnić podjazd dla niepełnosprawnych?

Dokładne informacje o tym, jakie warunki musi spełnić podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Według przepisów podjazd dla niepełnosprawnych musi spełniać poniższe wymagania:

  • materiał antypoślizgowy tworzący powierzchnię – najczęściej w tym celu używane są kratownice metalowe
  • minimalna szerokość podjazdu – 120 cm
  • maksymalna długość pojedynczego biegu podjazdu – 900 cm
  • minimalna długość spoczników między biegami – 140 cm
  • minimalna długość spocznika między wejściem a pochylnią podjazdu – 150 cm
  • wysokość montażu poręczy – 75 cm oraz 90 cm, poręcze mają mieć na 30 cm wydłużone końce

Jak wykonać podjazd dla niepełnosprawnych?

Obecnie podjazd dla niepełnosprawnych można zamówić w firmach specjalizujących się w wykonaniu tego typu konstrukcji na zamówienie.

Podjazdy są również refundowane – można uzyskać na nie dofinansowanie z PFRON, gdy mają być one wykonane dla osoby niepełnosprawnej. W uzyskaniu dotacji może pomóc firma zajmująca się budową ramp.

Dodaj komentarz