Artykuł 178a Kodeksu Karnego jest szczególnie istotny dla wszystkich tych osób, które na co dzień poruszają się pojazdami mechanicznymi. Mówi przede wszystkim o konsekwencjach, które są wdrażane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Warto przed ruszeniem w trasę dokładnie się z nim zapoznać, aby mieć pewność, jakie konsekwencje można na siebie ściągnąć łamiąc obowiązujące na terenie Polski przepisy.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – co konkretnie za to grozi ?

Analizując zapisy znajdujące się w artykule 178a Kodeksu Karnego (jazda po alkoholu) łatwo wywnioskować, iż za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grożą bardzo surowe kary. Dane osoby mogą:

  • otrzymać pokaźną grzywnę,
  • zostać poddane karze ograniczenia wolności,
  • zostać pozbawione wolności do lat dwóch.

Nie we wszystkich przypadkach stosowane są najwyższe kary, a więc więzienie. Niekiedy oskarżonym i winnym spowodowania wspomnianego czynu udaje się tego uniknąć, chociaż ważny jest kontekst całej sprawy, zachowanie kierowcy oraz współpraca z adwokatem. W takich sprawach nie warto działać samodzielnie, ponieważ można narazić się na jeszcze większe szkody. Profesjonalna pomoc prawnika jest jak najbardziej wskazana. Pojazd mechaniczny może być prowadzony w ruchu lądowym, powietrznym lub też wodnym. W każdym z tych przypadków kary wyglądają tak samo.

Artykuł 178a Kodeksu Karnego a inne artykuły

Co najważniejsze artykuł 178a Kodeksu Karnego wiąże się w pewnych sytuacjach z innymi artykułami. Tyczy się to osób prowadzących pojazdy mechaniczne, które były uprzednio karane za zapisy znajdujące się w artykułach: 173 (katastrofa w ruchu – sprowadzenie), 174 (bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu – sprowadzenie), 177 (spowodowany wypadek w ruchu) i 355 (doprowadzenie do wypadku komunikacyjnego przez żołnierzy). W takim wypadku kara będzie zaostrzona i osoby winne spędzą w więzieniu od 3 miesięcy do 5 lat. Jest to również związane z tymi osobami, które prowadziły pojazd mechaniczny mimo nałożonego na nie zakazu, np. poprzez zabrania prawa jazdy w wyniku popełnionego wcześniej przestępstwa.

Zobacz także: https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Jak widać konsekwencje mogą być bardzo surowe, a więc warto pilnować swojego zachowania i nie stwarzać żadnego zagrożenia w ruchu wodnym, lądowym i powietrznym. Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub pod silnym działaniem środków odurzających może zakończyć się katastrofą nie tylko dla osoby, która dopuszcza się tego czynu, ale również dla wielu innych uczestników ruchu.

W razie wątpliwości warto udać się na konsultację prawną

W razie jakichkolwiek wątpliwości, które są związane z zapisami znajdującymi się w artykule 178a Kodeksu Karnego warto jak najszybciej udać się na specjalistyczną konsultację prawną. Po pomoc adwokata można sięgnąć nie tylko w trakcie osobistej wizyty, ale również poprzez sieć internetową. Niekiedy wsparcie prawne udzielane jest za darmo. Ten artykuł nie powinien jednak budzić żadnych wątpliwości, a osoby, które go nie przestrzegają w życiu codziennym muszą mieć pełną świadomość tego, co konkretnie im grozi. W uzasadnionych przypadkach trafia się do więzienia i spędza się w nim długie lata (czasami najlepsze lata życia). Oczywiście nie każdy oskarżony musi być winny zarzucanego mu czynu, więc jeśli chce się bronić swoich racji, należy poszukać dobrego adwokata, który zajmuje się takimi sprawami i udać się z nim na rozprawę. Jeśli istnieją dowody i wina danej osoby jest bezsprzeczna, wtedy należy liczyć się z surowymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz