Tajemnicą sukcesu przedsiębiorstwa oraz jego efektywnej pracy jest przede wszystkim świetnie zintegrowany zespół pracowników, którzy mogą na sobie polegać w każdej sytuacji. Idealny team pracowników chętnie dzieli się ze sobą wiedzą, a także- dzięki temu, że czują się oni ze sobą dobrze- pracują niezwykle wydajnie i nigdy nie brakuje im motywacji. Team building jest więc procesem, który taki efektywny zespół pozwoli stworzyć. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest team building?

Team building w wolnym tłumaczeniu na nasz język oznacza po prostu budowanie zespołu. Można więc zaliczyć do niego wszelakie procesy, które mają nie tylko zwiększyć wzajemne zaufanie pomiędzy członkami zespołu, ale także sprawić, by wydajnie funkcjonowali oni jako grupa. Dzięki team building możliwe jest również jasne sprecyzowanie ról poszczególnych pracowników, a także wyznaczenie im jasnych, wspólnych celi, które jednocześnie są celami przedsiębiorstwa. W tym wypadku można śmiało powiedzieć, że team building to szereg procesów i działań, które dążą do usprawnienia komunikacji pomiędzy członkami zespołu, a także rozwiązania istniejących problemów wynikających np. z braku akceptacji nowej osoby w zespole. Główną myślą przeprowadzania team buildingu zawsze jest stworzenie silnego i polegającego na sobie zespołu pracowników, który wykaże się ogromną odpornością nawet w momencie sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. Obecnie to właśnie szereg procesów w zakresie team buildingu jest uważany za jedno z najskuteczniejszych działań, które pozwalają na usprawnienie zespołów pracowniczych.

Jakie problemy pomoże rozwiązać team building?

Team building- jak zostało to już wspomniane- jest również narzędziem do rozwiązywania problemów pojawiających się w zespole pracowniczym. Do najczęstszych z nich można zaliczyć:

  • młody wiek zespołu, w którym pracownicy nie mają do siebie zaufania i po prostu się nie znają
  • wypalenie zespołu- które następuje w momencie, gdy zespół pracuje ze sobą zbyt długo i pracownicy zaczynają męczyć się swoją obecnością
  • złe zarządzanie- czyli obecność lidera, który nie jest wstanie zmotywować i sprecyzować celów dla zespołu pracowniczego
  • niski poziom integracji- czyli pracownicy nie czują się pewnie w swoim towarzystwie
  • konflikty w zespole- które są nieodłączną częścią pracy w większych grupach
  • brak lub niski poziom motywacji- co związane jest z wyraźnym brakiem “ducha zespołu”
  • zły podział ról- na co wpływ ma niejasne lub niewłaściwe określenie obowiązków przydzielonych konkretnym pracownikom
  • nowe osoby w zespole- które muszą znaleźć swój obszar działania i miejsce w grupie

Dzięki efektywnie przeprowadzonym procesom team buildingu, wspomniane powyżej problemy nie tylko mogą zostać rozwiązane, ale zostanie również zminimalizowane ryzyko wystąpienia ich w przyszłości.

Jakie funkcje spełnia team building?

Funkcją team buildingu nie jest jedynie rozwiązanie problemów pojawiających się w zespole pracowniczym, czy integracja nowych osób w grupie. Tak naprawdę, można go przeprowadzić nawet w zespole, który pracuje ze sobą już od dłuższego czasu. Jedną z największych zalet team buildingu jest to, że pozwoli on na znaczne usprawnienie funkcji poznawczych, a członkowie zespołu będą mogli poznać swoje cechy włącznie ze swoimi mocnymi i słabymi stronami. Co więcej, team building spełnia również niezwykle istotną funkcję w procesie budowania wzajemnego zaufania w zespole pracowniczym, co jest niezbędne do efektywnej i wydajnej pracy. Dodatkowo może on dodać motywacji i pozwoli na skuteczne wyciągnięcie zespołu z “kryzysu”, który może mieć negatywne skutki w odniesieniu do sposobu, w jaki pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki.

Dowiedz się więcej o team buildingu na https://pracowniagier.com

Dodaj komentarz